###message

Zasady i warunki

Ta strona zawiera pełną treść umowy użytkownika. Można ją wydrukować jako źródło odniesienia.

Niniejsza umowa określa zasady i warunki korzystania z niniejszego serwisu SANA-STORE.COM. Korzystanie z niniejszego serwisu oznacza zgodę na niniejsze zasady i warunki.
Niniejsza umowa („Umowa”) zawarta jest pomiędzy użytkownikiem a SANA-STORE.COM .
Zapisanie się w serwisie SANA-STORE.COM lub jakakolwiek inna rejestracja użytkownika oznacza zgodę na przedstawione w niniejszym dokumencie zasady i warunki.

Warunki korzystania z serwisu

Prawa użytkownika
SANA-STORE.COM udziela użytkownikowi niewyłącznego, niezbywalnego, ograniczonego prawa do dostępu, korzystania i wyświetlania niniejszej strony internetowej (zwanej dalej „serwisem”) oraz materiałów zawartych w tym serwisie, pod warunkiem pełnego przestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszej umowy. Treści zawarte w serwisie przeznaczone są wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik zgadza się nie zakłócać ani nie podejmować prób zakłócania działania serwisu w jakikolwiek sposób.

Hasło użytkownika
W ramach procesu rejestracji użytkownik wybiera hasło. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć starań, aby zachować swoje hasło w tajemnicy. Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać nikomu swojego hasła oraz zachować ostrożność przy zapisywaniu hasła na papierze lub przy przechowywaniu hasła w wersji elektronicznej.

Rozwiązanie umowy
W uzupełnieniu wszelkich innych praw stron wymienionych w niniejszej umowie użytkownik lub SANA-STORE.COM może anulować lub rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie. SANA-STORE.COM zastrzega sobie również prawo do ograniczenia, zawieszenia lub wstrzymania dostępu użytkownika do konta w całości lub w części, bez uprzedzenia, w razie jakiegokolwiek naruszenia przez użytkownika lub zagrożenia naruszeniem przez użytkownika jakiejkolwiek części niniejszej umowy. Jeśli uznamy, że użytkownik nie korzysta z usług właściwie, zastrzegamy sobie prawo do przerwania dostępu użytkownika do usługi oraz, w razie potrzeby, do podjęcia kroków prawnych wobec użytkownika.

Zasady dotyczące wykorzystywania do celów komercyjnych
Naszych raportów, informacji i ocen nie można wykorzystywać w reklamach ani w jakichkolwiek innych celach komercyjnych. SANA-STORE.COM podejmie wszelkie kroki, aby zapobiec komercyjnemu wykorzystywaniu swoich materiałów, nazwy, nazwy SANA-STORE.COM lub innych swoich publikacji.

Prawa autorskie i zezwolenia
SANA-STORE.COM jest właścicielem praw autorskich do wszystkich materiałów prezentowanych w niniejszym serwisie. Wszystkie teksty i materiały zamieszczone w tym serwisie lub jakiekolwiek inne publikacji nie mogą być wykorzystywane w całości ani w części bez uprzedniej pisemnej zgody. Wnioski należy przesyłać na adres e-mail info@sana-store.com. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Użytkownik nie może kopiować ani używać żadnej grafiki (lub innych elementów) z niniejszego serwisu na innych stronach internetowych
Korekta treści serwisu
SANA-STORE.COM ma prawo skorygować ewentualne błędy lub pominięcia oraz zmienić dowolną część serwisu bez uprzedzenia. W przypadku znalezienia błędu prosimy o zgłoszenie go na adres e-mail info@eujuicers.com.

Skargi dotyczące komentarzy użytkowników
E-mail: info@sana-store.com
Telefon: 00420 775 584 237

Ponieważ SANA-STORE.COM nie dysponuje środkami umożliwiającymi przeglądanie i weryfikację komentarzy użytkowników, serwis nie prowadzi żadnego nadzoru ani weryfikacji tych uwag. SANA-STORE.COM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników, nie popiera ich i niekoniecznie się z nimi zgadza. W przypadku uznania, że komentarze użytkownika są nieodpowiednie lub niewłaściwe, prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@eujuicers.com i podanie następujących szczegółów:

gdzie na stronie znajduje się materiał;
dlaczego uważany jest za niewłaściwy;
nazwisko i dane kontaktowe osoby zgłaszającej.
SANA-STORE.COM traktuje wszystkie skargi poważnie. Po otrzymaniu skargi dokonamy przeglądu odpowiednich materiałów i usuniemy je w razie potrzeby. Choć staramy się reagować na wszelkie skargi w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania, nie możemy zagwarantować, że złożona skarga zostanie przeczytana (ani rozstrzygnięta) w żadnym konkretnym czasie. Nie reagujemy na jakiekolwiek skargi składane w złej wierze bądź sprawiające takie wrażenie. Jeśli osoba składająca skargę nie poda swojego nazwiska i danych kontaktowych, skarga może zostać uznana za złożoną w złej wierze.

Wkład SANA-STORE.COM
Od czasu do czasu pracownicy SANA-STORE.COM mogą odpowiadać na pytania lub komentarze. Takie zaangażowanie nie stanowi aprobaty, akceptacji ani potwierdzenia poglądów osoby, na której pytanie lub komentarz odpowiadamy, jak również nie świadczy o systematycznym przeglądaniu danego ani żadnego innego forum przez SANA-STORE.COM.
Usunięcie materiału

Możemy w dowolnym czasie, bez podania przyczyny i bez uprzedzenia usunąć dowolny materiał z serwisu. Usunięcie materiału nie oznacza przyznania, że materiał jest niewłaściwy, ani nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez SANA-STORE.COM. Jako wskazówka, jeśli SANA-STORE.COM otrzymała skargę dotyczącą materiału, materiał zostanie zwykle usunięty, jeśli:

1. jest przeznaczony do celów komercyjnych.
2. jest nieprzyzwoity lub obelżywy.
3. jest fałszywy lub mylący.
4. ma charakter zniesławiający, oszczerczy lub szkalujący.
5. może powodować szkody jakiegokolwiek rodzaju.
6. narusza jakiekolwiek prawa jakiejkolwiek osoby.
7. narusza jakiekolwiek obowiązujące prawa, przepisy lub zasady.
8. zawiera wirusy lub inny złośliwy kod.
9. ma wymowę świadczącą o złej wierze.

E-maile do klientów

Jeśli użytkownik zdecydował się przekazać nam informacje na swój temat, SANA-STORE.COM może użyć tych informacji, aby skontaktować się z użytkownikiem drogą e-mailową lub pocztową w celu przesłania mu szczegółów dotyczących SANA-STORE.COM, naszego siostrzanego serwisu EUJUICERS.COM bądź jakichkolwiek innych informacji lub materiałów, które zdaniem SANA-STORE.COM mogą zainteresować użytkownika. Jeśli nie użytkownik nie chce, aby serwis SANA-STORE.COM wykorzystywał te informacje w ten sposób, prosimy o kontakt z nami (e-mail: info@eujuicers.com).

Zasady i warunki sprzedaży

Sprzedający

W odniesieniu do wszystkich transakcji sprzedaży realizowanych w niniejszym serwisie sprzedającym jest:

EUJUICERS.COM s.r.o.(ltd)
Adres zarejestrowanej siedziby: NaZlate Stoce 1886/5a, Ceske Budejovice 37005 (Czeskie Budziejowice), Czechy
Telefon: 00420 775 584 237
Nr identyfikacyjny: 281 01 979
Nr VAT UE: CZ281 01 979

Ceny

Ceny podane są w euro (EUR) i zawierają VAT w przypadku krajów Unii Europejskiej.

W przypadku zamówienia spoza UE od ceny zamówionego towaru odejmuje się 21% podatku. W tym przypadku ceny nie obejmują żadnych opłat celnych. Opłaty celne i podatek VAT pokrywa wyłącznie klient. Należności te zostaną przekazane do właściwego urzędu celnego podczas dostawy.

Prawa użytkownika
Zgodnie z dyrektywą w sprawie handlu elektronicznego (2000/13 WE), dyrektywą w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych i nieuczciwych warunków umownych (93/13/WE) oraz powiązanymi przepisami dotyczącymi uczciwego handlu obowiązującymi na terenie danego kraju i terytorium, użytkownikowi przysługują niezbywalne prawa i środki zaradcze, jeśli uważa, że towar kupiony w niniejszym serwisie nie spełnia standardu oczekiwanego na podstawie ceny i sposobu opisania towaru. Prawa te mają charakter uzupełniający i nie są ograniczone poniższymi informacjami dotyczącymi naszych warunków anulowania, zwrotu środków i zwrotu towaru. Skargi należy kierować do Europejskiego Komisarza ds. Ochrony Konsumentów.

Anulowanie, zwrot środków i zwrot towaru
W przypadku wszystkich naszych produktów sprzedawanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego możesz zwrócić uszkodzony lub niechciany produkt w ciągu 14 dni, aby uzyskać natychmiastowy zwrot ceny zakupu. Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej, chyba że produkt jest wadliwy. Kwota zwrotu zostanie pomniejszona o opłaty transportowe, bankowe lub PayPal, którymi osoby trzecie obciążają naszą firmę. Upewnij się, że do produktu dołączasz oryginalny list przewozowy, że jest on bezpiecznie zapakowany, wyczyszczony i zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Wszelkie produkty zwrócone niewłaściwie oczyszczone będą podlegać opłacie za sprzątanie. SANA-STORE.COM nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu. Przesyłkę należy wysłać adres:

EUJUICERS.COM s.r.o. (ltd)
Na Zlate Stoce 1886/5a, 37005
Ceske Budejovice (Czeskie Budziejowice)
CZECHY

Płatność kartą kredytową jest dostępna tylko w UE

Przyjmujemy płatności kartą kredytową tylko w krajach UE. Klienci spoza UE mogą przekazać należność przelewem bankowym lub za pośrednictwem systemu PayPal. Aby skorzystać z systemu PayPal, należy wybrać opcję przelewu bankowego i wpisać w uwagach życzenie zapłaty za pośrednictwem systemu PayPal. Wyślemy żądanie zapłaty na konto klienta w systemie PayPal. Dziękujemy.

Anulowanie zamówienia - płatności kartą kredytową
W przypadku złożenia zamówienia i zapłaty kartą kredytową należy pamiętać, że po anulowaniu zamówienia zwrócona zostanie pełna kwota pomniejszona o kwotę opłat bankowych za płatności kartą kredytową. Banki pobierają około 3,5% wartości każdej obsłużonej transakcji i zachowują tę prowizję dla siebie. Dlatego przed przekazaniem płatności za wyciskarkę prosimy upewnić się co do słuszności swojego wyboru. Z przyjemnością służymy pomocą w wyborze. Zachęcamy do kontaktu z nami!

Czas wysyłki i dostawy

Wysyłamy towar do większości krajów europejskich i wielu krajów poza Europą.

Jak obliczyć moje koszty wysyłki?

Dodaj wybrane produkty do koszyka, klikając przycisk „kup mnie”. Następnie wybierz kraj z menu rozwijanego. Koszty wysyłki zależą od łącznej kwoty zamówienia.

Osoby mieszkające w jednym naszych krajów partnerskich prosimy o przejście do swojej wersji językowej w celu uzyskania więcej informacji o wysyłce oraz lepszej obsługi. Aby zmienić język, należy użyć opcji „Wybierz swój kraj” z menu rozwijanego.

Kraje partnerskie = mamy bezpośredniego przedstawiciela w danym kraju
Kraje bez partnerów = nie mamy biura w danym kraju
Kraje poza UE = Kraje w Europie, które nie są częścią Unii Europejskiej
Inne kraje = Kraje poza Europą
Lista krajów jest wyświetlana w lewej kolumnie.

Czas dostawy dla krajów bez partnerów i spoza UE (poza UPS brak możliwości śledzenia przesyłki)

3-10 dni roboczych po otrzymaniu płatności w przypadku strefy 1 - 5
6-30 dni roboczych po otrzymaniu płatności w przypadku strefy 6 i 7
50-90 dni roboczych po otrzymaniu płatności w przypadku strefy 8
Należy pamiętać, że władze kraju użytkownika mogą nałożyć pewne opłaty celne.

Jeśli na liście nie ma kraju użytkownika, nie oznacza to, że nie wysyłamy towarów do tego kraju. Wystarczy skontaktować się z nami za pomocą formularza kontaktowego, a my obliczymy koszty wysyłki. W razie jakichkolwiek innych pytań zachęcamy do kontaktu e-mailowego (info@eujuicers.com) lub telefonicznego.


UWAGA: niektórych produktów możemy nie być w stanie wysłać do danego kraju ze względu na obowiązujące umowy o wyłączność dotyczące niektórych produktów i obszarów. Prosimy pamiętać, że wysyłka na wyspy zawsze oznacza dodatkowe koszty. W celu wysyłki zamówienia na adres zlokalizowany na wyspie prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli ustalić szczegóły.

Dostawa do krajów spoza Unii Europejskiej – ceny nie zawierają opłat celnych, opłat związanych z odprawą celną, kosztów magazynowania na lotnisku ani dodatkowych opłat za wysyłkę. Opłaty celne i dodatkowe opłaty za wysyłkę ponosi wyłącznie klient. Nie mamy żadnej możliwości obliczenia kosztów należności podatkowych ani celnych, które mogą zostać nałożone na przesyłkę opuszczającą nasz magazyn. Są one nakładane przez władze kraju użytkownika. Aby dowiedzieć się, czy będą one miały zastosowanie i w jakiej wysokości, należy skontaktować się z władzami swojego kraju. Należy to sprawdzić wcześniej, ponieważ urząd celny pobierze opłaty celne nawet w przypadku nieprzyjęcia przesyłki przez adresata.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany firmy kurierskiej w przypadku niektórych miejsc docelowych.

Zabezpieczenia
Wszystkie dane, w tym dane karty kredytowej, przesłane za pośrednictwem tego serwisu przechodzą przez nasz bezpieczny serwer, który oferuje 128-bitowe szyfrowanie.

Zmiany niniejszych warunków
SANA-STORE.COM może w dowolnym momencie zmienić niniejsze warunki bez powiadamiania użytkownika. Dalsze korzystanie z serwisu po takiej zmianie oznacza jej akceptację. Z tego względu podajemy link do warunków u dołu każdej strony - należy je sprawdzać przy każdej wizycie w serwisie, ponieważ są one wiążące w przypadku korzystania z serwisu.