###message

Przyrządy do badania wody

Te przyrządy umożliwiają codzienne monitorowanie jakości wody pitnej. Za ich pomocą można sprawdzić poziom pH, sumę rozpuszczonych ciał stałych oraz potencjalne utlenianie i redukcję.